Teater/drama

Er du glad i drama og teater?

Kulturskolens teater/dramatilbud er i Bjergsted for elever i 3.klasse og oppover.. Tilbudene i Hundvåg og Gausel bydel er skoleåret 2016-17 for elever fra 5-7.klasse.

Undervisningen finner sted på kulturskolen i Bjergsted, på Hundvåg skole og i Gausel bydel.                                          

(Mer informasjon om tilbudene på de ulike stedene finner du i menyen til venstre.)

Elever i teater/drama gis innblikk i ulike deler av en teateroppsetning - alt fra
 - sceneuttrykk 
 - stemmebruk 
 - manuslesning 
 - skuespillerkunst
 - scenografi 
 - lys og lyd.

I tillegg jobbes det med ulike typer
 - dramalek
 - samarbeidsøvelser
 - trygghetsøvelser  
 - bevegelseforming
 - og sang

Undervisningen foregår i grupper med minimum 90 minutter undervisning pr uke. I tillegg får elevene ekstra undervisning i forbindelse med stykker/oppsetninger. Den enkelte lærer vil informere nærmere om tider for disse øvelsene.

Lærere:  
Elisabeth Hamre (vikar), Kari Elisabet Fuentes og Ruth Osmundsen.

Klikk her for prisoversikt.