Teater/drama

Er du glad i drama og teater?

Kulturskolens teater/dramatilbud er i Bjergsted for elever i 3.klasse og oppover.. Tilbudene i Hundvåg og Gausel bydel er skoleåret 2018-19 for elever fra 5-7.klasse.

Undervisningen finner sted på kulturskolen i Bjergsted, på Hundvåg skole og i Gausel bydel. Hvis ikke annet er oppgitt foregår undervisningen på kulturskolen i Sandvigå.                                        

(Mer informasjon om tilbudene på de ulike stedene finner du i menyen til venstre.)

Elever i teater/drama gis innblikk i ulike deler av en teateroppsetning - alt fra
 - sceneuttrykk 
 - stemmebruk 
 - manuslesning 
 - skuespillerkunst
 - scenografi 
 - lys og lyd.

I tillegg jobbes det med ulike typer
 - dramalek
 - samarbeidsøvelser
 - trygghetsøvelser  
 - bevegelseforming
 - og sang

Undervisningen foregår i grupper med minimum 90 minutter undervisning pr uke. I tillegg får elevene ekstra undervisning i forbindelse med stykker/oppsetninger. Den enkelte lærer vil informere nærmere om tider for disse øvelsene.

Lærere:  
Øygunn Ebenhard, Kari Elisabet Fuentes, Ruth Osmundsen og Elisabeth Hamre (vikar),

Klikk her for prisoversikt.

Timeplan skoleåret 2018-19:

Mandag 1645-1815    3 klasse nybegynnere

Mandag 1630-1800    6-7 klasse

Tirsdag 1815-2015    8-10 klasse viderekommende (Jernteppe)

Tirsdag 1830-2030    8 klasse-1VGS

Tirsdag 1630-1800     3 klasse nybegynnere

Tirsdag 1700-1830     5-7 klasse Hundvåg

Tirsdag 1815-1945     4-5 klasse

Onsdag 1430-1600    5-7 klasse Gausel

Onsdag 1800-1930    5-6 klasse

Torsdag 1630-1800    4-5 klasse

Torsdag 1815-2015    Teaterkompaniet Scenicus (viderekommende)

Torsdag 1815-2015     6-8 klasse