Prisoversikt

Kontingentreglement

Alle priser er pr. semester (halvt år)


Elevkontingent faktureres to ganger årlig, og er knyttet til kommunens purrings- og inkassosystem. Kontingentsatsene fastsettes politisk for ett år om gangen og justeres pr. 1. januar i forbindelse med behandling av kommunens handlings- og økonomiplan.


Ved påmelding aksepterer man følgende betingelser:
Avtalen er økonomisk bindende semestervis og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon
kulturskolen@stavanger.kommune.no Lærere kan ikke motta utmeldinger.

 

Utmeldingsfrist for vårsemesterert er 1. desember og for høstsemesteret 1. mai. Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen fristens utløp. 
Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed til skolens administrasjon:
kulturskolen@stavanger.kommune.no innen 1 uke etter mottatt henvendelse. Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester. Nye elever har inntil to prøvetimer fortløpende etter tildelt plass.
Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimene må det gis skriftlig melding til skolens administrasjon innen utgangen av den uken man tar prøvetimen for å slippe å betale. Tidligere elever har ikke rett til prøvetime på samme disiplin. Prøvetimer gjelder ikke for kortkurs.


 

Pris pr. semester (halvt år) fom 1/1-19

Tilleggskontingent

Musikk
   
Musikk fra livets begynnelse 0-2 år   1675,-  
Musikklek 3-5 år 1675,-
Kulturkarusellen 1.-2.klasse 1675,- 50,- Materiell avgift
Kulturskolekor 1675,- Betaler man full kontingent på annen aktivitet i kulturskolen betales det kun samspillkontingent
Gitar kortkurs 1450,-
Piano 1900,- 50,- Seminar/materiell avgift
Øvrige musikkfag 1900,-
Steeldrum 1900,- Betaler man full kontingent på annen aktivitet i kulturskolen betales det kun samspillkontingent
    
Instrumentleie 350,- Se vilkår
     
Teater/drama    
 
Teater/Drama 1900,- 160,- Materiell avgift
     
Visuelle kunstfag
 
Animasjon 1900,-
Foto 1900,- 160,- Materiell avgift
Bilde/Visuell kunst 1900,- 160,- Materiell avgift
Tegning fordypning 1900,- 160,- Materiell avgift
 
Dans
 
Dansepartier opp til 6 år 1675,-
Øvrige dansepartier 1900,-
Fordypning dans 1900,-
Tåspiss 675,- Kun i kombinasjonmer med annet parti, ordinær kontingent hvis eneste disiplin
 
Samspillkontingent Ordinær kontingent hvis eneste disiplin
 
Orkester 675,-
Bandskole 675,-
Fordypningsgrupper musikk 675,-
 
Talentutvikling musikk og dans
 

Unge talenter Bjergsted

Kontingent for ordinær elevplass kommer i tillegg

1900,-

1900,- 

Se vilkår
Lørdagsskolen dans 3750,- Se vilkår
Ungdomskompaniet dans 3750,- Se vilkår
Ballettprogram 3750,- Se vilkår

Rabatter


Søskenmoderasjon

Det gis 25% når samme foresatt står som betaler. For endring av betaler (fakturamottaker), kontakt kulturskolens administrasjon! Skolen kan ikke gjøre endring i status på betaler (fakturamottaker) uten skriftlig samtykke fra begge parter. Moderasjon gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.
Det gis ikke moderasjon hvis man har plass på flere disipliner bortsett fra på dans, eller ved deltakelse på kortkurs.


Sen start


Det gis ingen reduksjon i pris ved sen start i august, september eller i januar.

Reduksjoner etter dette: 
250,- i reduksjon ved oppstart i oktober og februar. 
500,- i reduksjon for oppstart i november og mars. 
750,- i reduksjon for oppstart i desember og april.

Innbetalt kontingent refunderes ikke, bortsett fra i spesielle tilfeller.

 

Rabatt på dans

For elever som går på flere dansepartier fra og med parti nr 2


100,-  rabatt på danseparti nr.2
200,-  rabatt på danseparti nr.3
300,-  rabatt på danseparti nr.4


Friplasser


For informasjon om friplasser, klikk her.Annen informasjon


Elever kan ha kun én instrumentplass. Dersom det søkes på flere instrumenter, slettes de andre søknadene når mottatt plass er akseptert.
Permisjon innvilges ved midlertidig flytting fra kommunen og kan vurderes ved dokumentert langvarig sykdom.

Ved avlysning av undervisning varsles foresatte/elev via SMS til ønsket mobilnummer. Det gis kontingentreduksjon ved tap av undervisning ut over to ganger pr. halvår dersom dette skyldes mangel på vikar. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeur utløser ingen kontingentreduksjon.
 
Eventuelle klager sendes rektor.