Prisoversikt

Kontingentreglement:

Alle priser er pr. semester (halvt år)

Elevkontingen faktureres to ganger årlig, og er knyttet til kommunens purrings- og inkassosystem. Kontingentsatsene fastsettes for ett år om gangen og justeres pr. 1. januar i forbindelse med behandling av kommunens handlings- og økonomiplan.

Prisoversikt pr fag:

Dans

Musikk     
 

Teater/drama og  Visuelle kunstfag

 

Reduksjon i pris:

Det gis 25% søskenmoderasjon når samme foresatt står som betaler. For endring av betaler (fakturamottaker), kontakt kulturskolens administrasjon! Skolen kan ikke gjøre endring i status på betaler (fakturamottaker) uten skriftlig samtykke fra begge parter. Moderasjon gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene. Det gis ikke moderasjon hvis man har plass på flere disipliner eller ved deltakelse på kortkurs.

 

Det gis ingen reduksjon i pris ved sen start i august, september eller i januar. 

Reduksjoner etter dette:  
250,- i reduksjon ved oppstart i oktober og februar.  
500,- i reduksjon for oppstart i november og mars.  
750,- i reduksjon for oppstart i desember og april. 
Innbetalt kontingent refunderes ikke, bortsett fra i spesielle tilfeller.

 

Ved påmelding aksepterer man følgende betingelser:

Avtalen er økonomisk bindende semestervis og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon kulturskolen@stavanger.kommune.no Lærere kan ikke motta utmeldinger.

Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1. desember og for høstsemesteret 1. mai.
Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen fristens utløp.  

Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed til skolens administrasjon: kulturskolen@stavanger.kommune.no innen 1 uke etter mottatt henvendelse. Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester. Nye elever har inntil to prøvetimer, gjelder ikke kortkurs, fortløpende etter oppstart.

Elever kan ha kun én instrumentplass. Dersom det søkes på flere instrumenter, slettes de andre søknadene når mottatt plass er akseptert.

For informasjon om friplasser, klikk her.

Permisjon innvilges ved midlertidig flytting fra kommunen og kan vurderes ved dokumentert langvarig sykdom.
 

Eventuelle klager sendes rektor.