Skip to main content

Olaug Mundal

Utdanna som pianist, akkompagnatør og pianopedagog ved UIA og UIS. Jobber som pianolærer ved kulturskolen i Stavanger.
Er aktiv som pianist/korist i distriktet og spelar med ulike lokale musikarar og artistar.
Olaug Mundal

Send e-post : omundal@stavanger.kommune.no

Telefon : 97196851

Lærer i: