Skip to main content

Michelle Lindboe

Har tatt sin utdannelse som utøvende musiker på trombone ved Royal College of Music i London. Mastergrad i soloinstrument og kammermusikk og praktisk-pedagogisk utdannelse ved Norges musikkhøgskole i Oslo, samt studier i skoleledelse fra BI.

Michelle Lindboe

Send e-post : michelle.lindboe@stavanger.kommune.no

Telefon : 97694431

Lærer i: