Skip to main content

Camilla Nordhagen

Utdannet dansepedagog fra Høgskolen i Stavanger (nå: UiS), videreutdanning i dans og teatervitenskap fra Universitetet i København, master i Dansevitenskap fra NTNU (Oppgavetittel: «Dans, talentidentifisering & talentutvikling, En kvalitativ undersøkelse omkring kulturskolens rolle i utviklingen av unge dansetalenter») , rektorskole fra BI og Ledelse av Prosesser,  HInn.

Camilla er avdelingsleder med ansvar for dans, teater og visuelle kunstfag ved kulturskolen. Hun er i tillegg involvert i Den kulturelle skolesekken med produksjonene «Dansens verden» og «Danselabben» i tillegg til å undervise i moderne/samtidsdans.

Camilla Nordhagen

Send e-post : camilla.nordhagen@stavanger.kommune.no

Telefon : 92262673

Lærer i: