Kulturskolens styre

Stavanger kulturskole har eget politisk vagt styre.


Styret består av 7 medlemmer,
                          5 av disse er politisk oppnevnt,
                          1 styremedlem er valgt av de ansatte 

                          1 representant fra "relevante interesseorganisasjoner" med tale og forslagsrett.

Reglement for styret finner du her

Styret i perioden 2015-2019 består av:

Styreleder:          Mats Danielsen                          FrP

Nestleder:           Anne Kathrine Bergh                 H

                           Antonia Kvalsvik                         Ap

                           Per Inge Torkelsen                     V

                           Inge Takle Mæstad                    Krf            

                           Elin Aase                                     Ansattes repr.

                           Lilli Anne J. Grong                       Det frivillige musikkliv