Skip to main content Skip to footer

Michelle Lindboe

Har tatt sin utdannelse som utøvende musiker på trombone ved Royal College of Music i London. Mastergrad i soloinstrument og kammermusikk og praktisk-pedagogisk utdannelse ved Norges musikkhøgskole i Oslo, samt studier i skoleledelse fra BI.