Skip to main content Skip to footer

Camilla Nordhagen

Utdannet dansepedagog fra Høgskolen i Stavanger (nå: UiS), videreutdanning i dans og teatervitenskap fra Universitetet i København, master i Dansevitenskap fra NTNU (Oppgavetittel: «Dans, talentidentifisering & talentutvikling, En kvalitativ undersøkelse omkring kulturskolens rolle i utviklingen av unge dansetalenter») , rektorskole fra BI og Ledelse av Prosesser, HInn.

Camilla er avdelingsleder med ansvar for dans, teater og visuelle kunstfag ved kulturskolen. Hun er i tillegg involvert i Den kulturelle skolesekken med produksjonene «Dansens verden» og «Danselabben» i tillegg til å undervise i moderne/samtidsdans.