Stavanger kulturskole

Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter som holder til i Sandvigå 5  

Deler av undervisningen er lagt til skolene og bydelskulturskolene i Hundvåg, Kvernevik og Hinna

Kulturskolen gir opplæringstilbud i 

         musikk
         visuelle kunstfag
         dans
         drama/teater
         foto
         animasjon
 
Aktiviteter rettet inn mot korps og kor skjer i tilknytning til den enkelte skole.

Vår undervisning er rettet mot barn og ungdom i alderen 0 - 19 år, bosatte i Stavanger kommune

 

Stavanger kulturskole legger stor vekt på at elevene skal få delta i samspillaktiviteter og andre fellesaktiviteter.

Våre fagteam arrangerer seminarer, workshops og prosjektuker hvor man arbeider med temaer som samspill, teori og mye annet. Den ukentlige undervisning vil i slike tilfeller gå ut.
 

Hos oss arbeider vi jevnlig med større tverrfaglig prosjekter  som

    musikaler

    danseforestillinger

    rytmiske verksteder

    teaterforestillinger

    utstillinger 

    konserter i egen regi og i samarbeid med andre aktører.

 

KORPS OG KOR: 

Alle skolekorps og skolekor i Stavanger tildeles gratis dirigentstilling  Både korpsene og korene kan i tillegg kjøpe timer til instruksjon.


ANSATTE OG ELEVTALL: 

Kulturskolen har pr. august 2015 

135 ansatte (til sammen over 60 årsverk) 

3500 elevplasser

1000 elever tilknyttet skolen via dirigenttjenestene til korpsene

120 elever er tilknyttet oss gjennom skolekorene.


FAGPLANER:

Stavanger kulturskole er opptatt av kvalitet og pedagogisk helhet, og vi har derfor utviklet fagplaner for de enkelte fagområder.
De første av disse planene ble tatt i bruk høsten 2004. Foresatte og elever har krav på å få innsikt i gjeldende fagplan samt en orientering fra lærer på hvordan undervisningen vil bli lagt opp i forhold til fagplan.

Fagplanene finner du i vestre meny under "Fagplaner"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS

The 'RSSFeed' module could not be found