Skip to main content Skip to footer

UNGkultur // konferanse og konsert

I tråd med temaplanen til Stavanger kulturskole der "vi ønsker å initiere til økt samarbeid og kunnskap om ungdomskultur" søkte og fikk vi midler fra Kulturtanken til et pilotprosjekt med mål om å sette samhandling om ungdomskultur på agendaen. Sammen med Ungdom & Fritid arrangerte vi en utrolig spennende konferanse i Metropolis sine nye lokaler. Det ble gode panelsamtaler i grupper bestående av ungdommer, kommunalsjefer og kommunalt ansatte. Ungdommer bidro også som arrangør, publikum og utøvere. Vi hadde innlegg fra ungdomsrådet i Lindesnes kommune og fra Smartby. Minikonferansen var hovedsaklig internt rettet for oss som jobber med ungdom innad i kommunen.

Sentralt som tema stod brukerundersøkelsen om ungdomskultur sendt ut til alle 2008-ere via skolene juni.-september.


Samme kveld arrangerte vi en konsert med støtte fra Inge Steenslands-stiftelse der SLØTFACE var headliner.

Takk til alle som deltok!!! - ikke minst til vårt ungdomsråd som bistod oss gjennom hele prosessen.