Musikk - klikk på den enkelte fag for å få vite mer

                                                               Prisoversikt finner du her 

Pipeorgel


Orgelet er et instrument som byr på svært varierte  klangopplevelser, og det kan brukes til å framføre mange slags typer  musikk. .
 
Elevene får en halvtime undervisning hver. Det planlegges også noen  gruppesamlinger.       

Undervisningen vil enten gjennomføres i elevens nærmiljø ( kirke), eller på kulturskolen i Bjergsted.


PåmeldingTilbake