Skip to main content

Hvem kan bli elev i kulturskolen?

Kriterier: Søkeren må bo i Stavanger kommune og være mellom 0 - 19 år. Det kan, dersom det er ledige plasser, gjøres enkelte unntak.

Pipeorgel

Orgelet er et instrument som byr på svært varierte klangopplevelser, og det kan brukes til å framføre mange slags typer musikk. .
 
Aldersgrense: 8 år

Innhold i undervisningen:
  • grunnleggende spilleteknikk
  • notelærer / teori
  • rytmisk trening
  • gehørspill
Elevene får 30 minutter undervisning pr uke. 
Det planlegges også noen gruppesamlinger.       

Undervisningssted:
Undervisningen vil gjennomføres i en av Stavangers kirker, primært i elevens nærmiljø.

Påmelding

Pipeorgel