Skip to the content

Gitar

Gitar er et av kulturskolens mest populære instrumenter og skolen har over 220 gitarelever.
Disse spiller alle sjangre innen gitarmusikken fra klassisk gitar til, pop, rock mm. Kulturskolens lærere dekker et stort og vidt kompetansefelt og elevene kan gjennom undervisningen få videreutvikle seg innen sitt interessefelt....

bassgitar

Bassgitar

Sommeren 2015 019

Gitarorkester