Skip to main content

Hvem kan bli elev i kulturskolen?

Kriterier: Søkeren må bo i Stavanger kommune og være mellom 0 - 19 år. Det kan, dersom det er ledige plasser, gjøres enkelte unntak.

Kulturskolens ungdomskor fra 8.klasse

Kulturskolen ungdomskor er for elever i 8.klasse og oppover

Koret er et rent jentekor og kun jenter kan søke

Aldersgrense: 13 år (8.klasse)

Innhold i undervisningen:

  • variert repertoar
  • konserter
  • seminar
  • turer

Undervisningssted:
  • Stavanger kulturskole - Bjergsted 
Koret øver på tirsdager fra 1845-2045

Påmelding

Kulturskolens ungdomskor fra 8.klasse