Skip to main content

Hvem kan bli elev i kulturskolen?

Kriterier: Søkeren må bo i Stavanger kommune og være mellom 0 - 19 år. Det kan, dersom det er ledige plasser, gjøres enkelte unntak.

Kulturskolens juniorkor 5-7.klasse

Kulturskolens juniorkor er for elever som går i 5, 6 og 7.klasse

Både jenter og gutter kan søke


Aldersgrense: minimum 10 år (5.klasse)

Innhold i undervisningen:

  • variert repertoar
  • konserter
  • seminar

Undervisningssted:
  • Stavanger kulturskole - Bjergsted 
Koret øver på tirsdager fra 1630-1830
Dirigent: Marit Kristine Risnes

Påmelding

Kulturskolens juniorkor 5-7.klasse