Skip to main content

Hvem kan bli elev i kulturskolen?

Kriterier: Søkeren må bo i Stavanger kommune og være mellom 0 - 19 år. Det kan, dersom det er ledige plasser, gjøres enkelte unntak.

Kulturskolens aspirantkor 1-4.klasse

Kulturskolens aspirantkor er for elever fra 1.klasse til og med 4.klasse.
Vi anbefaler alle sangelever å synge i et av kulturskolens kor.

Aldersgrense: 6 år (fra 1.klasse)

Innhold i undervisningen:

  • variert repertoar
  • konserter
  • seminar

Undervisningssted:
  • Stavanger kulturskole - Bjergsted 
Koret øver på tirsdager fra 1715-1830

Påmelding

Kulturskolens aspirantkor 1-4.klasse