Skip to main content

Hvem kan bli elev i kulturskolen?

Kriterier: Søkeren må bo i Stavanger kommune og være mellom 0 - 19 år. Det kan, dersom det er ledige plasser, gjøres enkelte unntak.

Barnekor Rennesøy

Rennesøy Barnekor er for tiden lagt ned pga. manglende elevgrunnlag. Ved nok påmeldte og interesse, vil vi se på muligheten ved å starte opp igjen dette tilbudet. Send en mail til avdelingsleder for kor (elin.aase@stavanger.kommune.no) og søk inn eleven på venteliste via denne lenken. Ved minst 12 påmeldte, starter vi opp og vil finne en dag som passer ny dirigent og elevene. 

Påmelding

Barnekor Rennesøy