Skip to the content

Hvem kan bli elev i kulturskolen?
Kriterier: Søkeren må bo i Stavanger kommune og være mellom 0 - 19 år. Det kan, dersom det er ledige plasser, gjøres enkelte unntak.

Sang og kor

...

kor 3

Kulturskolens aspirantkor 1-4.klasse

1987926016-kor

Barnekor Rennesøy

kor

Kulturskolens juniorkor 5-7.klasse

man_596

Kulturskolens ungdomskor fra 8.klasse