Skip to main content

Musikk

Musikkterapi

Musikkterapi er spesielt rettet mot elever som trenger tilrettelagte musikkaktiviteter. Musikkterapiundervisningen kan foregå individuelt eller i grupper. Undervisningen kan også gis i barnets skole/barnehage hvis det lar seg organisere timeplanmessig.