Skip to the content

Hvem kan bli elev i kulturskolen?
Kriterier: Søkeren må bo i Stavanger kommune og være mellom 0 - 19 år. Det kan, dersom det er ledige plasser, gjøres enkelte unntak.

Musikkterapi

Musikkterapi er spesielt rettet mot elever som trenger tilrettelagte musikkaktiviteter. Musikkterapiundervisningen kan foregå individuelt eller i grupper. Undervisningen kan også gis i barnets skole/barnehage hvis det lar seg organisere timeplanmessig....

Logo

Kulturkarusellen STOLT - Gausel skole

musikkterapi

Musikkterapi - Individuell undervisning

Ons_039

Musikkterapi band Finnøy

IMG_0791

Musikkterapi gruppe