Skip to the content

Hvem kan bli elev i kulturskolen?
Kriterier: Søkeren må bo i Stavanger kommune og være mellom 0 - 19 år. Det kan, dersom det er ledige plasser, gjøres enkelte unntak.

Blåseinstrumenter

Gjennom kulturskolen og skolekorpsene kan du få undervisning på de aller fleste blåseinstrumenter, som er en del av standardbesetningen i korps og orkester. Mye av undervisningen er knyttet til skolekorpsene og foregår på den enkelte skole. Det vil normalt være mulig å leie instrumenter gjennom kulturskolen eller gjennom skolekorpset....

Messinginstrumenter

Treblåsinstrumenter

fløytesamspill

Tverrfløytekor