Skip to main content Skip to footer

Musikk

Slagverk har ledig kun på Finnøy/Rennesøy.

Storband - SAUS

SAUS (Sandnes og Stavanger Ungdomstorband) er et samspill-tilbud for ungdom som er interessert i jazz, rock og improvisasjon. Storbandet er et samarbeidsprosjekt mellom Sandnes og Stavanger kulturskoler og er beregnet på unge, viderekomne musikanter som har spilt noen år i kulturskole, korps eller band. 

Aldersgrense

15 -19 år
                                                                        

SAUS tilbyr       

 • Samspill med andre jazztalenter fra regionen                            
 • Bredt faglig innhold med en vid forståelse av storbandsjangeren
 • Undervisning med dirigenter med lang erfaring og høyt utøvernivå                      
 • Mulighet for å spille på flere av landets større jazzfestivaler, feks Maijazz og                               
  Nattjazz                            
 • Øvelse annenhver onsdag                            
 • Ca 3-5 konserter pr år        
 • Gode muligheter for utvikling av ferdigheter knyttet til utøvelse av jazzmusikk og                               
  tilhørende samspill

For å søke, må du     

 • Ha høyt utøvernivå på hovedinstrumentet
 • Være elev i, eller melde deg inn i, Sandnes eller Stavanger kulturskole
 • Sette av tid til hjemmeøving
 • Ha gode forutsetninger for videre utvikling
 • Ha motivasjon og tid til å prioritere øvelser og konserter
 • Ha anledning til å øve inn mye repertoar
 • Kunne lese noter - trombonister må kunne lese f-nøkkel, pianister og gitarister må kunne lese besifring
 • Spille et "storbandinstrument"
  • trompet
  • saksofon
  • trombone
  • piano
  • gitar
  • bass
  • trommer

Opptak av nye elever gjøres av dirigentene i SAUS etter anbefaling fra spillelærer/ dirigent. Det er viktig at at elever tilknyttet SAUS også har individuell undervisning.

Elevkriterier                    


 • Obligatorisk frammøte
  Det innvilges permisjon kun på grunnlag av skriftlig søknad, etter faste kriterier. Det kan innvilges permisjon ved obl. skolearrangement, konfirmasjonsundervisning og ved helt spesielle tilfeller. Alt fravær må søkes om skriftlig så tidlig som mulig, senest 3 uker før permisjonen, til begge dirigenter. Eleven kan risikere å ikke kunne delta på konserter dersom han/hun har for mye fravær i prøveperioden. Man skal varsle i god tid at man skal slutte i bandet. Man slutter (som en hovedregel) ikke midt i et semester. Gi beskjed før sommerferien/juleferien dersom du ikke ønsker å være med neste semester

 • Møte presist og godt forberedt til øvelser og konserter
  Elevene er selv ansvarlige for å skrive ut og ha orden i egne noter. Hver elev har sin faste stemme og er ansvarlig for noter til denne. Alle elever skal til enhver tid holde seg oppdatert mht prøver, konserter, prosjekter etc

 • Evaluering underveis
  For å få beholde plassen i SAUS må eleven vise god faglig progresjon. Elever som har ureglementert fravær eller på annen måte ikke følger kriteriene, kan miste plassen sin i SAUS

Undervisningssted

 • Stavanger kulturskole - Bjergsted 
 • Sandnes kulturskole


Påmelding