Skip to main content Skip to footer

Kulturkarusell

Kulturkarusellen er et gøyalt og lekbasert undervisningstilbud for elever som går i 1. og 2. klasse.

I kulturkarusellen får barna smakebiter av kunstfagene gjennom å leke med musikk, dans, drama og visuell kunst.

Kulturkarusellen er et populært tilbud, med ca. 500 elever som deltar årlig. Undervisningen foregår på elevens lokale skole i SFO-tiden. Skoleåret 2022/2023 har vi kulturkarusell ved 19 barneskoler i Stavanger kommune.

Det er to lærere i hver karusellgruppe, og elevene er delt inn i grupper etter klassetrinn. Lærerne er musikk-, dans, drama og/eller kunstpedagoger.

Klikk her for å se lærere i kulturkarusellen.