Skip to main content Skip to footer

Kulturskolens styre

Stavanger kulturskole har eget politisk valgt styre. Styret består av 7 medlemmer:

  • 5 medlemmer oppnevnt av bystyret
  • 1 styremedlem er valgt av de ansatte
  • 1 representant oppnevnt av Norges Musikkorps Forbund - Rogaland.

Stavanger kulturskoles styre i perioden 2019-2023

  • Ine Haver - Ap (styreleder)
  • Bjarne Kvadsheim - Sp
  • Åshild Nordal - Sv
  • Roar Houen - V
  • Mats Danielsen - Frp
  • Cathrine Kaas Munthe Lund - Ansattes repr.
  • Lilli Anne J. Grong - NMF Rogaland