Skip to main content Skip to footer

Administrasjonen

Stavanger kulturskole

Postadresse: Stavanger kulturskole, P.B 8069 Forus, 4068 Stavanger

Besøksadresse: Sandvigå 5, 4007 Stavanger

tlf.: 51 50 88 40 
kulturskolen@stavanger.kommune.no 

Åpningstid

mandag - fredag    kl. 0800 - 1500

Tilsynsvakt:
mandag - torsdag     kl. 1600 - 2030            tilsynsvakt: tlf.: 51 50 88 35

Rektor

Elin Aase
tlf: 51 50 77 17

Assisterende rektor

Marianne Solheim Moberg 
tlf. 51 50 87 51 
Gitar, klaver, orgel, harpe, trekkspill, talentutvikling musikk -  leder UtB

Saksbehandler

Elisabeth Sæthre Helgøy
tlf: 51 50 87 53
Lønn og regnskap

Skolekonsulent

Liv Ingunn Salomonsen
tlf: 51 50 88 40
Sentralbord, inn- og utmeldinger, instrumentleie mm

Skolekonsulent

Ellen Svanevik Olsen
tlf: 51 50 88 40
Sentralbord, inn- og utmeldinger, instrumentleie mm

Fagkoordinator - dans

Yasmin Gabriella Rozario
51912011

Inn- og utmeldinger dans, timeplaner, svarer på spørsmål knyttet til dans
Kontortid:
Mandag: 0900 - 1230
Tirsdag og Onsdag: 0900-1300

Fagleder DKS

Fagleder DKS (vikar)

Prosjektleder ungdomskultur

Driftstekniker

Svein Svihus
tlf. 472 54 600 

Avdelingsledere

Michelle Lindboe
tlf: 51 50 88 44
Sang, kor, musikk for de yngste og musikkterapi.

Camilla Nordhagen
tlf. 51 50 88 53
Dans og visuelle kunstfag 

Marcel Totolici
tlf: 51 72 02 58 - 907 92 508
Messingblås, treblås og korps 

Adrian Børtveit Tvedten
tlf: 93272672
Slagverk, teater og rytmisk avdeling

IKT-ansvarlig

Produsent

Rombooking