Tegning 3 timer

 

Her undervises det i tegning i tre timer pr gang, 9 ganger i semesteret, dvs totalt 18 ganger i løpet av skoleåret. Undervisning på tirsdager fra 1800-2100.
Undervisningstilbudet går mer i dybden på tegning, med fokus på fordypning og praktisk tegning gjennom konsentrasjon, ro og observasjon.
Det kreves at elevene ønsker å utvikle evnen til tålmodighet og øving.
Dette er for alle som liker å tegne fra 9.klasse og oppover, til og med videregående skole. Elever som har gått på billedkunst i minimum ett år, kan også søke om plass.
Det er mest et praktisk opplegg, men noe teori flettes inn underveis.

Undervisningstilbudet kan tas separat eller sammen med andre tilbud ved avdelingen for visuelle kunstfag.

Følgende datoer undervises i vårsemesteret 2018:
16.1, 30.1, 27.2, 13.3, 10.4, 24.4, 8.5, 22.5 og 5.6.

Lærer: 
Galina S.Lorentzen