Billedkunst

Billedkunst er et tilbud til elever fom tredje klasse.

Undervisningen foregår i grupper og elevene har minimum 90 minutter undervisning pr uke.

I undervisningen legges det vekt på å utvikle kreativitet og selvstendige uttrykk, og det gis en bred innføring i ulike teknikker. Basis er tegning, maling og skulptur/installasjon.

Gleden og energien som ligger i å skape noe er vel så viktig som å oppnå målbare resultater og produkter.  

Elevene blander farger, utforsker materialer og eksperimenterer innenfor mange ulike uttrykksformer og teknikker.

Elevene jobber for eksempel med

 - blyant 
 - tusj  
 - kritt  
 - gips
 - leire
 - og andre modelleringsteknikker

Maler med akryl, tempera og akvarell osv.

Litt teori og kunsthistorie flettes inn underveis. I perioder kan det også være aktuelt å jobbe sammen med elever fra andre avdelinger i kulturskolen.

Timeplan 2019-20:
Mandag   1530-1700   billedkunst 5-6 klasse
Mandag   1545-1715   billedkunst 7-8 klasse
Mandag   1715-1845   billedkunst 3-4 klasse
Mandag   1730-1900   billedkunst 6 klasse 
Mandag   1915-2045   billedkunst ungdom
Mandag   1930-2100   billedkunst ungdom
Tirsdag     1700-2000  tegning fordypning ungdom (18 ganger pr skoleår etter avtale)
Onsdag    1530-1700  tegning 7-8 klasse
Onsdag    1715-1845  tegning 5-6 klasse
Onsdag    1915-2045  billedkunst 6-7 klasse 
Torsdag   1630-1800   billedkunst 4-5 klasse
Torsdag   1815-1945   billedkunst 5-6 klasse
 
 
Undervisningen foregår på kulturskolen i Sandvigå 5
 
Lærere: 
Anna Roos og Ann Lisbeth Brandsøy