Billedkunst

Billedkunst er et tilbud til elever fom tredje klasse.

Undervisningen foregår i grupper og elevene har minimum 90 minutter undervisning pr uke.

I undervisningen legges det vekt på å utvikle kreativitet og selvstendige uttrykk, og det gis en bred innføring i ulike teknikker. Basis er tegning, maling og skulptur/installasjon.

Gleden og energien som ligger i å skape noe er vel så viktig som å oppnå målbare resultater og produkter.  

Elevene blander farger, utforsker materialer og eksperimenterer innenfor mange ulike uttrykksformer og teknikker.

Elevene jobber for eksempel med

 - blyant 
 - tusj  
 - kritt  
 - gips
 - leire
 - og andre modelleringsteknikker

Maler med akryl, tempera og akvarell osv.

Litt teori og kunsthistorie flettes inn underveis. I perioder kan det også være aktuelt å jobbe sammen med elever fra andre avdelinger i kulturskolen.

Timeplan 2017-18:
Mandag   1530-1700   3.-4. klasse nybegynnere
Mandag   1530-1700   4.-5.klasse nybegynnere
Mandag   1730-1900   5.-6.klasse viderekommende
Mandag   1730-1900   6.-7.klasse viderekommende
Mandag   1915-2045   ungdom viderekommen
Mandag   1930-2100   ungdom viderekommende
Torsdag   1600-1730   3.klasse nybegynnere
Torsdag   1745-1915   4.klasse nybegynnere
 
Undervisningen foregår på kulturskolen i Sandvigå 5
 
Lærere: 
Galina S. Lorentzen og Ann Lisbeth Brandsøy