Skip to main content

Søk på Alder og Sted

Kulturskolens juniorkor

Kulturskolens juniorkor er for elever som går i 5., 6. og 7.klasse.

Både jenter og gutter kan søke.


Aldersgrense: minimum 10 år (5.klasse)

Innhold i undervisningen

  • variert repertoar
  • konserter og forestillinger
  • seminar

Undervisningssted

Stavanger kulturskole - Bjergsted 
Koret øver på tirsdager fra kl.1745-1945

Du finner kulturskolens kordirigenter her (linken åpner ny fane)

Påmelding

Kulturskolens juniorkor