Skip to main content

Søk på Alder og Sted

Kulturskolens aspirantkor

Kulturskolens aspirantkor er for elever fra 1.klasse til og med 4.klasse.
Vi anbefaler alle sangelever å synge i et av kulturskolens kor.

Aldersgrense: 6 år (fra 1.klasse)

Innhold i undervisningen

  • variert repertoar
  • konserter og forestillinger
  • seminar

Undervisningssted

  • Stavanger kulturskole - Bjergsted 
Koret øver på tirsdager fra kl. 1630-1730

Du finner kulturskolens kordirigenter Her (linken åpner ny fane)

Påmelding

Kulturskolens aspirantkor