Skip to main content

Søk på Alder og Sted

Musikk fra livets begynnelse

Musikk fra livets begynnelse er et tilbud til barn i alderen 0-3 år sammen med mor og/eller far eller en annen omsorgsperson. 

Aldersgrense: 0-3 år. Undervisningen foregår i grupper og disse settes sammen slik at barna er noenlunde lik i alder. Vi er også fleksible på å ta inn søsken på gruppene fra 1 års alder.
 

Innhold i undervisningen

 • gamle og nye sanger
 • kjente og ukjente rim og regler
 • rytmer
 • dans
 • lek med enkle instrumenter og effekter
Det kreves ingen forkunnskaper fra foreldre for å delta.
 

Mål

Musikk fra livets begynnelse har som hovedmål å ta i bruk og stimulere det musiske i oss. I det nære samspillet mellom foresatte og barn har vi de beste forutsetninger for å utvikle og glede oss i musikken. 

Timeplan 2022-2023

 • Mandag 1100-1145 (0-1 år)
 • Tirsdag 1700-1745 (1-2 år) og 1750-1835 (2-3 år)
 • Onsdag 1230-1315 (0-1år) Hundvåg
 • Torsdag 1600-1645 (1-3 år)

Undervisningssted

 • Stavanger kulturskole - Bjergsted
 • Stavanger kulturskole - Hundvåg
 

Påmelding

Musikk fra livets begynnelse