Skip to main content

Søk på Alder og Sted

Jazzdans 1.-2.klasse

Jazzdansteknikken bygger på rytmefølelse, koordinasjon og stilforståelse. Gjennom timene bygger man opp en allsidig teknikk hvor bevegelighet, styrke og kondisjon vektlegges. Danseglede og energiutfoldelse står i sentrum. Jazzdans 1.-2.klasse er ikke delt inn i nivå. Nivåinndeling starter først i 3.klasse.

Dette faget undervises og i Bydelskulturskolen, Hundvåg skole. Det er mulig å prioritere undervisningssted (kryss da av for aktuelle undervisningssteder).

 


Påmelding

Jazzdans 1.-2.klasse