Skip to main content

Søk på Alder og Sted

Kulturkarusellen 1. klasse

Kulturkarusellen 1 er et tilbud til elever som går i 1. klasse 
Målet er å gi barna smakebiter av de forskjellige estetiske fagene gjennom å leke med sang, rytme, drama, dans og visuell kunst.

Aldersgrense: 1.klasse

Innhold i undervisningen

  • sang
  • rytmeinstrumenter
  • drama
  • dans
  • tegning
Læreplanen for Kulturkarusellen finner du Her (linken åpner ny fane).

Undervisningssted

På elevens lokale skole

Undervisningstid

I SFO-tiden

Du finner oversikt over lærere i kulturkarusellen Her (linken åpner ny fane).

Påmelding

Kulturkarusellen 1. klasse