Skip to main content

Søk på Alder og Sted

Kulturkarusellen 2. klasse

Kulturkarusellen 2 er et tilbud til elever som går i 2. klasse. 
Målet er å gi barna sang- og spilleglede og gode estetiske opplevelser gjennom bruk av flere estetiske fag.
Du kan søke på Kulturkarusellen 2 selv om du ikke deltok i Kulturkarusellen 1.

Aldersgrense: 2.klasse

Innhold i undervisningen:
  • sang
  • drama
  • dans
  • visuell kunst
  • samspill med instrumentene xylofon og blokkfløyte
  • enkel notelære
Læreplanen for Kulturkarusellen finner du HER.

Utstyr: 
Alle elever får utdelt blokkfløyte

Undervisningssted:
På elevens lokale skole

Undervisningstid:
I SFO-tiden


Du finner oversikt over lærere i kulturkarusellen her.

Påmelding

Kulturkarusellen 2. klasse