Skip to main content

Søk på alder og sted

Musikklek 4 år

Musikklek 4 år er et lekbasert tilbud til barn som har fylt eller fyller 4 år i løpet av høstsemesteret. 

Aldersgrense: 4 år  
 
Innhold i undervisningen:
  • lek med sanger 
  • rim og regler
  • lekbasert, enkel rytme - og musikklære
  • lek med enkle instrumenter 
Det kreves ingen forkunnskaper fra foreldre for å delta.
 
Mål: 
I lek med sanger, rim og enkle instrumenter får barna oppleve gleden med musikk og bevegelse, og samtidig utviklet både grov- og finmotorikk.

Timeplan 2021-2022:

Mandag 1750 - 1835 

Onsdag 1750 - 1835   


Undervisningssted:
  • Stavanger kulturskole - Bjergsted

Påmelding

Musikklek 4 år