Skip to main content

Søk på alder og sted

Harpe

Undervisningen er først og fremst rettet mot klassisk musikk. Harpe er også mye brukt innenfor andre sjangre enn den klassiske, så mange av elevene spiller stykker hentet fra pop, musikaler eller folkemusikk.
 
Aldersgrense: 8 år
 
Innhold i undervisningen:
  • grunnleggende spilleteknikk
  • notelære/teori
  • rytmisk trening
  • gehørspill
  • improvisasjon
  • besifringsspill
  • ulike sjangere: klassisk, pop, viser, tradisjonsstoff, etc
  • samspill
  • aktiv lytting
Undervisningssted: 
  • Stavanger kulturskole - Bjergsted
 Utstyr:
 Kulturskolen har noen harper som kan leies. I tillegg kommer utgifter til noter/ undervisningsmateriell                

Påmelding

Harpe