Skip to main content

Søk på alder og sted

Fordypningsgruppe piano

Fordypningsgruppe klaver, er for de pianoelevene som vil litt mer enn kun enkeltundervisning en gang pr uke.

Aldersgrense: Eleven må ha spilt minimum i 2 år
                         og være elev på klaver i kulturskolen.

Innhold i undervisningen:
  • samspill
  • firhendig
  • teori
  • prosjekter
  • konserter
Elevene i fordypningsgruppe har to oppmøter i uken.
Søking til fordypningsgruppe må gjøres etter anbefaling fra lærer.

Undervisningssted:
  • Stavanger kulturskole - Bjergsted
 

Påmelding

Fordypningsgruppe piano