Skip to main content

Tilbud for barn 0-6 år

Musikklek 5 år

Musikklek 5 år er et lekbasert tilbud til barn som har fylt eller fyller 5 år i løpet av høstsemesteret.

Aldersgrense: 5 år

Innhold i undervisningen:
  • sanger 
  • bevegelse
  • enkle instrumenter i samspill
Timeplan 2021-2022:

Torsdag 1700-1745
Torsdag 1750-1835

Mål:
Leken er fremdeles i sentrum og læringen skjer gjennom denne. 

Undervisningssted:
  • Stavanger kulturskole - Bjergsted


Påmelding

Musikklek 5 år