Skip to main content

Tilbud for barn 0-6 år

Musikklek 5 år

Musikklek 5 år er et lekbasert tilbud til barn som har fylt eller fyller 5 år i løpet av høstsemesteret.

Aldersgrense: 5 år

Innhold i undervisningen
  • sanger 
  • dans og bevegelse
  • enkle instrumenter i samspill (f. eks trommer og xylofon)
  • lek med instrumenter og effekter
  • kjente og ukjente rim og regler
  • rytmelek

Timeplan 2022-2023:

Torsdag 1700-1745

Torsdag 1750-1835

Mål
Leken er fremdeles i sentrum og læringen skjer gjennom denne. 

Undervisningssted
  • Stavanger kulturskole - Bjergsted


Påmelding

Musikklek 5 år