Skip to main content

Tilbud for barn 0-6 år

Musikk fra livets begynnelse

Musikk fra livets begynnelse er et tilbud til barn i alderen 0-3 år sammen med mor og/eller far eller en annen omsorgsperson. 

Aldersgrense: 0-3 år.  
Undervisningen foregår i grupper og disse settes sammen slik at barna er noenlunde lik i alder.
 
Innhold i undervisningen:
  • gamle og nye sanger
  • kjente og ukjente rim og regler
  • rytmer
  • dans
  • lek med enkle instrumenter og effekter
Det kreves ingen forkunnskaper fra foreldre for å delta.
 
Mål: 
  • Musikk fra livets begynnelse har som hovedmål å ta i bruk og stimulere det musiske i oss. I det nære samspillet mellom foresatte og barn har vi de beste forutsetninger for å utvikle og glede oss i musikken. 

Timeplan 2021-2022:
  • Mandag 1200-1245 (0-1 år)
  • Tirsdag 1700-1745 (1-2 år) og 1750-1835 (2-3 år)
  • Onsdag 1600-1645 (1-3 år)

Undervisningssted:
  • Stavanger kulturskole - Bjergsted
 

Påmelding

Musikk fra livets begynnelse