Teater/drama Hundvåg

Kulturskolen har et eget tilbud til elever  i Hundvåg bydel.

Elevene jobber med  

 - dramalek 

 - samarbeidsøvelser trygghetsøvelser 

 - lek med lys

 - bevegelsesforming

 - sanglek.

De vil også få innblikk i ulike deler av en teateroppsetting - alt fra sceneuttrykk, stemmebruk, manuslesning og skuespillerkunst til scenografi, lys og lyd.

Lærer: Elisabeth Hamre (vikar høst 2017).