Skip to main content

Vilkår og elevinformasjon

Det er til en hver tid elever og foresattes ansvar å holde seg oppdatert om alle viktige beskjeder og informasjon som legges ut på de relevante sider på kulturskolens hjemmeside.

Stavanger kulturskole har obligatorisk oppmøte.

 • Ved fravær skal du gi beskjed til din lærer eller til kulturskolens administrasjon.
 • Ved fravær mer enn tre ganger i semesteret risikerer du å miste elevplassen din.

I vårt datasystem, Speedadmin, skal alle selv sjekke sine kontaktopplysninger og når nødvendig alltid korrigere disse. 

En viktig del av skolens pedagogiske filosofi er tanken om at all undervisning er målrettet.

I løpet av skoleåret får derfor elevene tilbud om å delta på:

 • konserter
 • forestillinger
 • utstillinger og andre prosjekter.

Fravær fra disse må unngås, ikke minst av hensyn til medelevene, men også av hensyn til det ferdige resultat som skal presenteres.

Av instrumentalelevene forventes det at:

 • du øver regelmessig 
 • at du møter forberedt og presis til undervisningen.
 • at du deltar i prosjekter og konserter ihht avtale med lærer

Læreren din forteller deg om hvorfor og hvordan du bør øve.

Av dramaelevene forventes det at:

 • du øver regelmessig på utlevert tekst eller manus 
 • du møter forberedt og presis til undervisningen.
 • OBS! Prøver før forestilling må ha topp-prioritet. Fravær godtas ikke fom 3 uker før en framføring.

Av danseelevene

Se gjerne  «Ofte stilte spørsmål» for mer utfyllende informasjon

Vilkår vedrørende utmelding: klikk her.

Annen informasjon

 • Elever kan ha kun én instrumentplass. Dersom det søkes på flere instrumenter, slettes de andre søknadene når mottatt plass er akseptert.
 • Permisjon innvilges kun ved midlertidig flytting fra kommunen og kan vurderes ved dokumentert langvarig sykdom.
 • Ved avlysning av undervisning varsles foresatte/elev via SMS til ønsket mobilnummer.
 • Det gis kontingentreduksjon ved tap av undervisning ut over to ganger pr. halvår dersom dette skyldes mangel på vikar. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeur utløser ingen kontingentreduksjon.
   
  Eventuelle klager sendes rektor

Elevstipend

Stavanger kulturskoles elevstipend - stipend til videre opplæring.

Det er mulig for elever å søke om støtte / stipend til videre opplæring, fortrinnsvis kurs eller seminar.

Følgende kan søke:

 •     Elever ved Stavanger kulturskole
 •     Medlemmer i skolekorpsene i Stavanger
 •     Medlemmer i skolekorene i Stavanger

Det vil i utvelgelsen bli tatt hensyn til alder, samt tidligere tildelinger.

Søkeren må oppgi navn, adresse, fødselsdato, instrument og hvor eleven får undervisning ( korps eller kor ).
Kurset / seminaret det søkes støtte til må også beskrives.

Søkerne får ikke støtte til innkjøp av instrumenter, utstyr eller lignende.  

Søknaden sendes til: kulturskolen@stavanger.kommune.no