Skip to the content

Elevstipend

Stavanger kulturskoles elevstipend - stipend til videre opplæring.

Det er mulig for elever å søke om støtte / stipend til videre opplæring, fortrinnsvis kurs eller seminar.

Følgende kan søke:

  •     Elever ved Stavanger kulturskole
  •     Medlemmer i skolekorpsene i Stavanger
  •     Medlemmer i skolekorene i Stavanger

Det vil i utvelgelsen bli tatt hensyn til alder, samt tidligere tildelinger.

Søkeren må oppgi navn, adresse, fødselsdato, instrument og hvor eleven får undervisning ( korps eller kor ).
Kurset / seminaret det søkes støtte til må også beskrives.

Søkerne får ikke støtte til innkjøp av instrumenter, utstyr eller lignende.  

Søknaden sendes til: kulturskolen@stavanger.kommune.no