Skip to the content

Vilkår og elevinformasjon

Det er til en hver tid elever og foresattes ansvar å holde seg oppdatert om alle viktige beskjeder og informasjon som legges ut på de relevante sider på kulturskolens hjemmeside.

Stavanger kulturskole har obligatorisk oppmøte.

  • Ved fravær skal du gi beskjed til din lærer eller til kulturskolens administrasjon.
  • Ved fravær mer enn tre ganger i semesteret risikerer du å miste elevplassen din.

I vårt administrasjonsprogram Speedadmin skal alle selv sjekke sine kontaktopplysninger og når nødvendig alltid korrigere disse. 

En viktig del av skolens pedagogiske filosofi er tanken om at all undervisning er målrettet.

I løpet av skoleåret får derfor elevene tilbud om å delta på:

  • konserter
  • forestillinger
  • utstillinger og andre prosjekter.


Fravær fra disse må unngås, ikke minst av hensyn til medelevene, men også av hensyn til det ferdige resultat som skal presenteres.

Av instrumentalelevene forventes det at:

  • du øver regelmessig 
  • at du møter forberedt og presis til undervisningen.

Læreren din forteller deg om hvorfor og hvordan du bør øve.

Av dramaelevene forventer vi:

  • at du øver regelmessig på utlevert tekst eller manus 
  • at du møter forberedt og presis til undervisningen.

Se gjerne  «Ofte stilte spørsmål» for mer utfyllende informasjon

Vilkår vedrørende utmelding: klikk her.