Skip to the content

Utvidet undervisningstid

Alle instrumentalelever får tildelt 20 min undervisningsressurs per. uke.

Lærere kan søke om en ekstra ressurs til enkelt elever, de som kan få en slik ressurs er:

1.  Elever som har spesielle forutsetninger for musikkutøvelse
2.  Elever som har spesielle behov og derfor trenger ekstra undervisningstid.

Det forutsettes at elever som får tildelt ekstra tid, under punkt 1, er blant de som er aktive og deltar ofte på kulturskolens ulike arrangementer og i de ulike samspilltilbudene kulturskolen har. For eksempel kulturskolens orkestre.