Skip to the content

Prisoversikt

Kontingentreglement

Alle priser er pr. semester (halvt år)

Elevkontingent faktureres to ganger årlig, og er knyttet til kommunens purrings- og inkassosystem. Kontingentsatsene fastsettes politisk for ett år om gangen, og justeres pr.1. januar i forbindelse med behandling av kommunens handlings- og økonomiplan.

Ved påmelding aksepterer man følgende betingelser:

  • Avtalen er økonomisk bindende semestervis, og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon kulturskolen@stavanger.kommune.no
  • Lærere kan ikke motta utmeldinger.
  • Utmeldingsfrist for vårsemesterert er 1. desember og for høstsemesteret 1. mai. 
  • Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen fristens utløp.
  • Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester.

Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed til skolens administrasjon: kulturskolen@stavanger.kommune.no innen en (1) uke etter mottatt henvendelse.

Nye elever har inntil to prøvetimer fortløpende etter tildelt plass. Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimene må det gis skriftlig melding til skolens administrasjon innen utgangen av den uken man tar prøvetimen, for å slippe å betale.

Tidligere elever har ikke rett til prøvetime på samme disiplin. Prøvetimer gjelder ikke for kortkurs.

  Pris pr. semester (halvt år) fom 1/1-20

Tilleggskontingent

Musikk    
Musikk fra livets begynnelse 0-2 år   1700,-  
Musikklek 3-5 år 1700,-  
Kulturkarusellen 1.-2.klasse 1700,- 50,- Materiell avgift
Kulturskolekor 1700,- Betaler man full kontingent på annen aktivitet i kulturskolen betales det kun samspillkontingent
     
Sang- og instrumentundervisning 1950,-  
Steeldrum 1950,- Betaler man full kontingent på annen aktivitet i kulturskolen betales det kun samspillkontingent
     
Instrumentleie 350,- Se vilkår
Teater/drama    
Teater/Drama 1950,- 160,- Materiell avgift
Visuelle kunstfag    
Animasjon 1950,-  
Foto 1950,- 160,- Materiell avgift
Bilde/Visuell kunst 1950,- 160,- Materiell avgift
Tegning fordypning 1950,- 160,- Materiell avgift
Dans    
Dansepartier opp til 6 år 1700,-  
Øvrige dansepartier 1950,-  
Fordypning dans 1950,-  
Tåspiss 700,- Kun i kombinasjon med annet parti, ordinær kontingent hvis eneste disiplin
Samspillkontingent   Ordinær kontingent (1950,-) hvis eneste disiplin
Orkester 700,- Ordinær kontingent (1950,-) hvis eneste disiplin
Bandskole 700,- Ordinær kontingent (1950,-) hvis eneste disiplin
Fordypningsgrupper musikk 700,- Ordinær kontingent (1950,-) hvis eneste disiplin
Talentutvikling musikk og dans    

Unge talenter Bjergsted

Kontingent for ordinær elevplass kommer i tillegg

1950,-

1950,- 

Se vilkår
Lørdagsskolen dans 3875,- Se vilkår
Ungdomskompaniet dans 3875,- Se vilkår
Ballettprogram 3875,- Se vilkår

Rabatter

Søskenmoderasjon

Det gis 25% når samme foresatt står som betaler. For endring av betaler (fakturamottaker), kontakt kulturskolens administrasjon! Skolen kan ikke gjøre endring i status på betaler (fakturamottaker) uten skriftlig samtykke fra begge parter. Moderasjon gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene.
Det gis ikke moderasjon hvis man har plass på flere disipliner bortsett fra på dans, eller ved deltakelse på kortkurs.


Sen start

Det gis ingen reduksjon i pris ved sen start i august, september eller i januar.

Reduksjoner etter dette: 
300,- i reduksjon ved oppstart i oktober og februar. 
600,- i reduksjon for oppstart i november og mars. 
900,- i reduksjon for oppstart i desember og april.

Innbetalt kontingent refunderes ikke, bortsett fra i spesielle tilfeller.

 

Rabatt på dans

For elever som går på flere dansepartier fra og med parti nr 2

100,-  rabatt på danseparti nr.2
200,-  rabatt på danseparti nr.3
300,-  rabatt på danseparti nr.4

Friplasser

Kulturskolen har til rådighet 100 friplasser. For å søke friplass, må man først ha søkt om, og fått tildelt, elevplass ved kulturskolen. Det må søkes for hver skoleår. Friplasser kan kun søkes for elever under 18 år. 

Om du kan få tildelt friplass avhenger av familiens størrelse og samlede inntekt. Før du søker om friplass, sjekk om du ligger innenfor de gjeldende inntektsgrensene. 

Inntektsgrensene per år i husstander med:

Antall barn                                      1 voksen                        2 voksne

1 barn                                                277 500 kroner               435 000 kroner

2 barn                                                370 000 kr                      522 000 kr

3 barn                                                462 500 kr                      695 000 kr

4 barn                                                555 000 kr                      700 000 kr

5 barn                                                647 500 kr                      780 000 kr

 

Skatteoppgjør for forrige inntektsår må legges ved søknaden.

Søknad sendes:
Stavanger kulturskole p.b.8069 Forus, 4068 Stavanger

                

 

Annen informasjon

Elever kan ha kun én instrumentplass. Dersom det søkes på flere instrumenter, slettes de andre søknadene når mottatt plass er akseptert.
Permisjon innvilges kun ved midlertidig flytting fra kommunen og kan vurderes ved dokumentert langvarig sykdom.

Ved avlysning av undervisning varsles foresatte/elev via SMS til ønsket mobilnummer. Det gis kontingentreduksjon ved tap av undervisning ut over to ganger pr. halvår dersom dette skyldes mangel på vikar. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeur utløser ingen kontingentreduksjon.
 
Eventuelle klager sendes rektor.