Forventninger og vilkår

Det er til en hver tid elever og foresattes ansvar å holde seg oppdatert om alle viktige beskjeder og informasjon som legges ut på de relevante sider på kulturskolens hjemmeside.

Stavanger kulturskole har obligatorisk oppmøte.

 - Ved fravær skal du gi beskjed til din lærer eller til kulturskolens administrasjon.
 - Ved fravær mer enn tre ganger i semesteret risikerer du å miste elevplassen din.

I vårt administrasjonsprogram Speedadmin skal alle selv sjekke sine kontaktopplysninger og når nødvendig alltid korrigere disse. 

En viktig del av skolens pedagogiske filosofi er tanken om at all undervisning er målrettet.

I løpet av skoleåret får derfor elevene tilbud om å delta på
 - konserter
 - forestillinger
 - utstillinger og
 - andre prosjekter.

Fravær fra disse må unngås, ikke minst av hensyn til medelevene, men også av hensyn til det ferdige resultat som skal presenteres.

Av instrumentalelevene forventes det at
 - du øver regelmessig  
 - at du møter forberedt og presis til undervisningen.

Læreren din forteller deg om hvorfor og hvordan du bør øve.

Av dramaelevene forventer vi
 - at du øver regelmessig på utlevert tekst eller manus 
 - at du møter forberedt og presis til undervisningen.

Se gjerne  «Ofte stilte spørsmål» for mer utfyllende informasjon

Vilkår vedrørende utmelding: klikk her.