Utmelding

Skal du slutte på kulturskolen må du være oppmerksom på følgende:

 1. Avtalen du har er økonomisk bindende semestervis og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon kulturskolen@stavanger.kommune.no                       
 2. Lærere kan ikke motta utmeldinger.
   
 3. Utmeldingsfrist for kommende vårsemester er 1. desember og for høstsemesteret 1. mai.
   
 4. Eleven er automatisk påmeldt til vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen fristens utløp(1.desember).
   
 5. Alle elever må,for å beholde elevplassen neste skoleår, re-registrere seg innen 1.mai.
  Manglende re-registrering sidestilles med skiftelig utmelding og eleven blir satt til sluttet ved semesterslutt.
  Kulturskolen informerer på hjemmesiden og via e-post når skolen har åpnet for re-registrering. 

   
 6. Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi skriftlig beskjed til skolens administrasjon: 
  kulturskolen@stavanger.kommune.no  innen 1 uke etter mottatt henvendelse.             
 7. Nye elever har inntil to prøvetimer fortløpende etter tildelt plass. Dersom eleven ønsker å slutte etter prøvetimene må det gis skriftlig melding til skolens administrasjon innen utgangen av den uken man tar prøvetimen for å slippe å betale. Tidligere elever har ikke rett til prøvetime på samme disiplin.
 8.  
 9. Ved for sen eller manglende skriftlig utmelding vil skolen kreve semesterkontingent for det påfølgende semester.