Friplasser

Kulturskolen har til rådighet 100 friplasser.
For å søke friplass, må man først ha søkt om og fått tildelt elevplass ved kulturskolen.
Det må søkes for hvert skoleår.
​Friplasser kan kun søkes for elever under 18 år. 

Om du kan få friplass avhenger av familiens størrelse og samlede inntekt.
Før du søker om friplass, sjekk om du ligger innenfor inntektsgrensene:

Inntektsgrensene per år i husstander med:

Antall barn under 18 år

1 voksen

2 voksne

1 barn

277 500 kroner

435 000 kroner

2 barn

370 000 kr

522 000 kr

3 barn

462 500 kr

695 000 kr

4 barn

555 000 kr

700 000 kr

5 barn

647 500 kr

780 000 kr

 

Skatteoppgjør for forrige inntektsår må legges ved søknaden.

Søknad sendes: Stavanger kulturskole p.b 8069 Forus, 4068 Stavanger
 

kulturskolen@stavanger.kommune.no