Nyheter

01.12.2016

UiS og kulturskolen inngår samarbeid!

Institutt for musikk og dans ved UiS og Stavanger kulturskole har i dag inngått et formalisert samarbeid om talentutvikling innenfor musikk.

Unge talenter Bjergsted er en videreføring av Lørdagskolen ved Stavanger kulturskole og Unge musikere ved UiS. Høsten 2015 startet  en prøveordning hvor programmene samarbeidet om tilbudet til unge talenter innenfor musikk. I løpet av det  første prøveåret ble det våren 2016 gått inn for at man skulle arbeide for at tilbudet kunne videreføres som en fast ordning. Etter å ha søkt om dette og fått godkjenning fra Norges Musikkhøgskole ble de formelle kontraktene underskrevet  01.12.16.

Her kan dere lese om UtB sin aktivitet.