Nyheter


27.06.2019 Sommerferie

Kulturskolen er sommerstengt i juli. Trykk på overskriften "Sommerferie" for viktig info.

E-postforespørsler vil bli besvart når vi er tilbake. Undervisningen starter f.o.m. torsdag 22.august i uke 34(for de elevene som har fått undervisningsdag torsdager og/eller fredager). Hvis ikke annet er avtalt, så starter undervisningen for resterende elever, i uke 35. Lærerne tar direkte kontakt i august.

Vi ønsker dere alle en god ferie!


   Sommerferie Tilbake