Nyheter


14.01.2019 Per Barkveds legat for unge strykere

Søknadsfrist: 15. februar Legatet skal fremme rekrutteringen til og utviklingen av strykermiljøet i Rogaland fylke. Les mer!

Per Barkveds legat for unge strykere skal fremme rekrutteringen til og utviklingen av strykermiljøet i Rogaland fylke. Det kan gis støtte både til institusjonelle rekrutterings- og talentutviklingsprogram og til enkeltpersoner og ensembler.

Frittstående prosjekter og kandidater (enkeltpersoner eller ensembler) kan søke om midler fra legatet.

Prosjekter og kandidater må være lokalisert i Rogaland fylke. Kandidater skal fortrinnsvis være i alderen 13 til 19 år.

Søkere kan bli innkalt til prøvespill.

Prosjektsøknader må redegjøre for: formål, målgruppe, gjennomføringsplan og fullstendig budsjett.

Kandidater må fremlegge: CV med oversikt over utdanning og praksis, oversikt over hvordan midlene ønskes benyttet, oversikt over evt. andre finansieringskilder samt forslag til musikkinnslag som kan fremføres ved utdelingen.

I tillegg kan juryen be om dokumentasjon i form av lydmedier når det oppleves som påkrevd.

Søknad sendes innen 15. februar til legatets sekretariat: Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger, Postboks 8600 Forus, 4036 Stavanger.


   Per Barkveds legat for unge strykere Tilbake