Nyheter


16.01.2018 Per Barkveds legat for unge strykere

Søknadsfrist: 15. februar.

Det nærmer seg søknadsfrist for årets Per Barkveds legat for unge strykere: 15. februar, og prosjekter og kandidater (enkeltpersoner eller ensembler) kan søke.

Per Barkveds legat skal fremme rekrutteringen til og utviklingen av strykermiljøet i Rogaland fylke. Det kan gis støtte både til institusjonelle rekrutterings- og utviklingsprogram, og til enkeltpersoner og ensembler.

Prosjekter og kandidater må være lokalisert i Rogaland fylke og fortrinnsvis være i alderen 13 til 19 år.

Søkere kan bli innkalt til prøvespill.

Prosjektsøknader må redegjøre for: formål - målgruppe - gjennomføringsplan og fullstendig budsjett.

Kandidater må fremlegge CV med oversikt over utdanning og praksis - oversikt over hvordan midlene ønskes benyttet - oversikt over evt. andre finansieringskilder, samt forslag til musikkinnslag som kan fremføres ved utdelingen.

I tillegg kan juryen be om dokumentasjon i form av lydmedier når det oppleves som påkrevd.

Søknad sendes innen 15. februar til legatets sekretariat: Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger.

 


   Per Barkveds legat for unge strykere Tilbake